Privacybeleid & Cookie notice Wijzelf.nl

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Wijzelf, te laten werken en om de veilige bemiddeling via Wijzelf te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder). De lokale zorgcoöperaties zoals vermeld op de website zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De coöperaties behouden zich het recht voor om dit privacybeleid en de cookie notice te wijzigen.

Artikel 1 identiteit

De verantwoordelijke voor deze website is VANenVOOR.nl B.V., gevestigd te Zoetermeer, in samenwerking met de lokale zorgcoöperaties. De zorgcoöperaties zijn bereikbaar via de respectievelijke e-mailadressen zoals vermeld op de site. VANenVOOR.nl B.V. is bereikbaar via beheer@vanenvoor.nl.

Artikel 2 doeleinde

De lokale zorgcoöperatie - hierna te noemen de Coöperatie - stelt zich tot doel om via deze website een online ontmoetingsplaats aan te bieden om lokaal niveau praktische zorg in en om huis bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te maken en te houden door mensen betaald of vrijwillig voor elkaar te laten zorgen zonder tussenkomst van derden. De persoonsgegevens die Gebruikers met hun eigen toestemming aan de Coöperatie verstrekken zullen op de website te zien zijn voor andere Gebruikers. Op deze manier kunnen Vragers en Aanbieders elkaar vinden en op geschiktheid beoordelen in de online ontmoetingsplaats.

Artikel 3 Gevraagde informatie

Voor het deelnemen aan de Coöperatie als vrager, aanbieder of vrijwilliger is het aangaan van een overeenkomst met de Coöperatie verplicht. Vragers, aanbieders en vrijwilligers zijn verplicht om de navolgende persoonsgegevens over zichzelf te verstrekken:

 • Voor en achternaam
 • Persoonlijke omschrijving (aanbieders)
 • Volledig adres
 • Telefoonnummer
 • BSN nummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Profielfoto
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

 

Artikel 4 ontvangers

De informatie op de website is zeer beperkt zichtbaar voor anonieme bezoekers van de site. Zij zien alleen een voornaam en de introductie tekst van aanbieders. Leden van de coöperatie zien ook de profielfoto. Gegevens van leden zijn niet zichtbaar. Leden zien van aanbieders die met hen willen onderhandelen een uitgebreider profiel met alleen relevante gegevens voor beoordeling van het profiel. Het bestuur van de Coöperatie kan alle gegevens inzien behalve het wachtwoord. Het wachtwoord is voor niemand zichtbaar. Wie zijn persoonsgegevens verstrekt, gaat ermee akkoord dat zijn bijdrage als hierboven omschreven gelezen kan worden.

Artikel 5 rechten gebruikers

Gebruikers die een overeenkomst sluiten met de Coöperatie geven door het sluiten van deze overeenkomst ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door de Coöperatie en het publiceren op internet van hun gegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens. Minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de achttien jaar, mogen geen overeenkomst aangaan met de Coöperatie. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd verwijdert de Coöperatie de gegevens die benodigd waren voor registratie. Men kan om verwijdering van de persoonsgegevens verzoeken op de website door middel van het contactformulier.

Gegevens die door een Gebruiker aan de Coöperatie zijn verstrekt zullen nooit rechtstreeks door de Coöperatie aan derden worden doorgegeven, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. De wettelijke verplichting van vragers om een IB47 aangifte te doen wordt door Wijzelf collectief verzorgd.

Artikel 6 Privacyvragen

Vragen over het privacybeleid van de website en het forum kunnen via het contactformulier gesteld worden.

Artikel 7 overige gegevensverwerking

De website legt de IP-adressen vast van bezoekers van de website, door middel van een extern statistieken programma Google Analytics.. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site door bezoekers te meten en de benodigde server capaciteit in te kunnen schatten. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies.

Artikel 8 beveiliging

Voor de gehele site inclusief registratie van Gebruikers gebruikt de Coöperatie een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen gegevens worden door de Coöperatie opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan internet is verbonden. Daarin zijn de volgende gegevens die rechtstreeks naar een persoon kunnen verwijzen versleuteld opgeslagen:

 • Achternaam
 • Volledig adres
 • Telefoonnummer
 • BSN nummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Bankrekeningnummer(s)

De webserver die met internet is verbonden is adequaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Gegevens op de website zijn toegankelijk voor Gebruikers (dit kunnen vragers, aanbieders en vrijwilligers zijn) conform het hierover bepaalde in artikel 4 en kunnen, wanneer zichtbaar dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd. De afzonderlijke pagina’s met profielen zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

Artikel 9 bewaartermijn

Alle gegevens op de website blijven beschikbaar op internet zolang de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Coöperatie voortduurt. De Gebruikers zullen na beëindiging van hun overeenkomst met de Coöperatie kunnen blijven inloggen op de website, maar alleen voor administratieve doeleinden. Gebruikers waarin de overeenkomst met de Coöperatie is beëindigd kunnen uitsluitend nog hun eigen gegevens en correspondentie bekijken. Op verzoek kan een account met bijbehorende administratieve gegevens geheel worden gewist maar alleen voor zover wettelijke (fiscale) bewaarverplichtingen dit niet verhinderen.

Artikel 10 melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Coöperatie heeft de website gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens als een verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

 

Cookie Notice

Om onze Gebruikers meer service te kunnen bieden bij het bezoeken van de website wijzelf.nl maken wij gebruik van cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op de website. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk moment verwijderen. Dit moet u doen in uw eigen browser.

Onze website gebruikt ook cookies voor het verkrijgen van webstatistieken, bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten. Hierbij maakt Wijzelf.nl gebruik van het statistiekprogramma van Google Analytics. een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen en de data die zij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website hebben geplaatst http:// www.google.com/analytics/ en naar de servicevoorwaarden http://www.google.com/intl/ nl/policies/terms/ en het privacybeleid http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Wijzelf.nl gebruikt zes cookies met daarin alleen een identificatienummer waardoor de gebruiker ingelogd kan blijven en we gedurende de sessie blijven weten wie de gebruiker is. De cookies bevatten dus geen persoonlijke informatie.

Wijzelf.nl vindt het belangrijk dat de Gebruikers weten van welke cookies de website gebruik maakt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die gebruikt worden door Wijzelf.nl.

Naam cookie Doel
DEFAULTCOOPERATION Herkenning eerder gekozen coöperatie door Wijzelf.nl
CFID Gebruiker herkenning door Wijzelf.nl
CFTOKEN Gebruiker herkenning door Wijzelf.nl
JSESSIONID Ingelogd blijven in Wijzelf.nl
JWSESSIONID Ingelogd blijven in Wijzelf.nl
AWSELB Gebruiker blijft verbonden met dezelfde webserver

Cookies uitschakelen

Als u niet wilt dat Wijzelf.nl op uw computer cookies plaatst, dan kunt u uw browserinstellingen zo aanpassen dat de cookies worden verwijderd. U moet de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt aanpassen. Indien u geen cookies gebruikt, is het mogelijk dat Wijzelf.nl niet meer helemaal goed werkt. Het is mogelijk dat functies van de website verloren gaan. Hoe u uw instelling kunt wijzigen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Vragen?

Wij kunnen dit privacybeleid en cookienotice aanpassen, bijvoorbeeld omdat Wijzelf.nl of de regels rondom privacy en cookies wijzigen. Wij mogen de inhoud van die privacybeleid en cookienotice altijd en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de Coöperatie via de contactpagina

 

Download  als .PDF bestand.