Delft - Wijzelf NL

Algemene Ledenvergadering

06-05-2018

Afgelopen vrijdag 20 april was de Algemene Ledenvergadering van Wijzelf Delft. Deze vond plaats in het kantoorgebouw van Woonbron Delft.

Het bestuur dankt alle leden voor zijn of haar bijdrage bij deze ALV. We kijken uit naar een nieuwe periode.